Żerdzie wiertnicze

Żerdzie wiertnicze

Żerdzie wiertnicze spawane tarciem (zgrzeawne)

Zamek Z-56, średnica 60,3 x 5,5 mm ( minimalna wewnętrzna średnica przelotowa 35mm)

Długości: 1m / 1,5m / 2m / 3m

Zamek Z-50, średnica 60,3 x 4,5 ( minimalna wewnętrzna średnica przelotowa 28mm)

Długości: 1,5m / 2m / 3m / 4,5m