URB 2A2

URB 2A2

  • wysokość masztu 4,5 m
  • układ hydrauliczny zasilany silnikiem z samochodu lub dodatkowym
  • wiercenie studni pionowych i ukośnych z wykorzystaniem żerdzi wiertniczych lub szneków
  • głębokość wiercenia metodą płuczkową do 300m
  • głębokość wiercenia z wykorzystaniem szneków do 30m
  • waga urządzenia do 11000 kg
  • moment obrotowy głowicy do 10000 Nm

Opcje:

  • montaż kompresora
  • montaż pompy płuczkowej
  • zacisk rur wiertniczych i osłonowych