Żerdzie wiertnicze

Żerdzie wiertnicze spawane tarciem (zgrzeawne)